Svanemerka trykkeri


Tryksakene blir produserte på eit svanemerka trykkeri. Når du vel eit svanemerka
trykkeri, vel du eit trykkeri som bidrar til eit reinare miljø, eit sunnare arbeidsmiljø
for dei tilsette, og ein reinare framtid for oss alle.

Strenge krav til svanemerka trykkeri
• Bruk av miljøvennleg papir
• Bruk av vegetabilske trykkfargar
• Gjenbruk av trykksaker
• Minimering av avfall
• Bruk av fornybar energi
• Omsyn til det kjemiske arbeidsmiljøet

Miljømerka papir
Me produserer berre trykksaker på miljømerka papir.
95 % av papiret som me bruker er svanemerka.
Resten har ein tilsvarande EU-miljøstandard.