Fraktprisar

Frakta er basert på vekt.
Fraktprisane starter fra kr 90, og aukar med kr 6 per kg.

Unntaket for skilt

Pga. av store format på skilt, blir dei ikkje alltid sendt som postpakke.

Slik reknar du ut frakt på skilt:
• Under fire meter i omkrins: Blir sdt en som postpakke basert på vekta.
• Fire meter eller større i omkrets: Blir sendt på en pall (kr 910.)